Milan Lachkovič

Milan Lachkovič

+421 907 699 994

V pracovných dňoch medzi 08:30 a 11:30.

Štefan Kolek

Štefan Kolek

+421 905 938 912

Tlačové dáta

Milí klienti,

Pre dosiahnutie dobrého tlačového výstupu je dôležité dodržať tieto základné body.

Tlačové formáty

Vaše tlačové dáta potrebujeme mať doručené výlučne vo formáte PDF.

Poradie strán

Strany produktu nech nasledujú jedna za druhou. Strany nevyradzovať. Nezabudnite pripojiť aj prázdne strany, ak sa také vo Vašom dokumente majú nachádzať.

Strany nech sú všetky v požadovanej orientácii (výška / šírka). Nekombinovať orientáciu.

PDF štandard

Dáta musia byť uložené v PDF verzii minimálne 1.3.

Optimálne rozlíšenie objektov je medzi 250 a 300dpi.

PDF by nemalo byť interaktívne, nemá obsahovať komentáre a nemôžu byť prítomné transparentné objekty.

Na prípravu tlačového .pdf je potrebné, aby bol súbor vytlačený do Postscript-u a následne distillovaný do PDF.

Farby

Farebný priestor tlačových dát musí byť CMYK, nikde nie RGB.

Maximálny súčet CMYK je 300%. Pri vyššej hodnote hrozí nezaschnutie farby a následné otláčanie.

Tlačové dáta dodávať bez ICC profilu, ak nie je spravená iná individuálna dohoda.

Správne pripravená Čierna

Tenké línie a texty musia byť v čiernej, prípadne šedej farbe. Sivú farbu získame znížením percenta čiernej.

  • Príklad sivej: Cyán 0%, Magenta 0%, Žltá 0%, Čierna 60%
  • Čierna: Cyán 0%, Magenta 0%, Žltá 0%, Čierna 100%


Textové a tenké vizuálne objekty je potrebné neskladať z viacerých farieb, inak sa môže stratiť presnosť pri sútlači.

Dáta na parciálny lak a ražbu

Plocha, kde má byť aplikovaný parciálny lak, musí byť v 100% K (čiernej). Umiestnenie musí byť napasované 1:1 ku strane na ktorú bude aplikovaný. Odporúčame sa vyhnúť tenkým obrysom(pod 1mm).

Výsek

Línia výseku musí byť v 100% K(čiernej) a vo vektore. Umiestnenie musí byť napasované 1:1 k podkladovému listu.