Milan Lachkovič

Milan Lachkovič

+421 907 699 994

V pracovných dňoch medzi 08:30 a 11:30.

Štefan Kolek

Štefan Kolek

+421 905 938 912

Kontakt

DEVIN printing house, s.r.o.


Tel.: +421 905 938 912
Fax: +421 (0)2 604 212 39
Email:
IČO: 45 280 673
IČ DPH: SK2022916698

Banka

  • Československá obchodná banka
  • 400 924 5897/7500
  • IBAN: SK73 7500 0000 0040 0924 5897
  • SWIFT: CEKOSKBX

Mapa